HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: “TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hoạt động trải nghiệm tràn đầy niềm vui, cảm xúc và ý nghĩa thiết thực. Thầy trò em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường “Vì một Việt Nam xanh”