Trường THCS Nguyễn Văn Bé

  • Điện thoại:
  • Email: anhtuanlee@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea Tar, Cư M'gar, Đắk Lắk